Načítávam...

INFORMÁCIE

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
System 2+

Harmonizovaná norma:
EN 13956:2012, EN 13967:2012, EN 13361:2013 – 13362:2013

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
Organismo Notificato 1085, OFI Technologie & Innovation GmbH