Načítávam...

INFORMÁCIE

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
System 2+

Harmonizovaná norma:
EN 13491:2013, EN 13967:2012

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
Organismo Notificato 1085, OFI Technologie & Innovation GmbH