Načítávam...

INFORMÁCIE

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
System 2+

Harmonizovaná norma:
EN 13956:2012

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
Organismo Notificato 1085 OFI Technologie & Innovation GmbH