Načítávam...

Popis výrobku:
NOVA ISOROOF PLUS MINERAL je elastomericky modifikovaná hydroizolačná membrána, vyrábaná priemyselne procesom impregnovania nosnej vložky s hydroizolačnou zmesou vytvorenou z destilovaného asfaltu, ktorá dodáva zmesi vysoké technické charakteristiky. Kompozitná nosná vložka vyrobená z netkaného polyesteru v kombinácii so sklenenými vláknami umožňuje dosahovať vysoké mechanické vlastnosti, výbornú rozmerovú stálosť a elastické vlastnosti.
Tvarovanie pásu, rovnosť, rozmerová a povrchová stálosť sa dosahujú listovaním za horúca. Vrchný povrch pásu je pokrytý farebným minerálnym posypom. Spodná strana pásu je potiahnutá tepelne taviteľnou fóliou.

NOVA ISOROOF PLUS S MINERAL