Načítávam...

Popis výrobku:

NOVA- SK MINERAL je adhézna asfaltová hydroizolačná membrána, vyrábaná priemyselne kontinuálnym procesom impregnovania nosnej vložky masou vytvorenou z destilovaného asfaltu, ktorý je modifikovaný termoplasticko- elastomerickými polymérmi poslednej generácie, ktorá dodáva zmesi vysoké technické a adhézne charakteristiky.

Kompozitná nosná vložka, vyrobená z vysoko stabilného netkaného polyesteru je v kombinácii so sklenenými vláknami umožňuje dosahovať vysoké mechanické vlastnosti, vysokú rozmerovú stabilitu a elasticitu.

Tvarovanie pásu, rovnosť, rozmerová a povrchová stálosť sa dosahujú listovaním za horúca. Vrchný povrch pásu je potiahnutý farebným minerálnym posypom. Spodná strana pásu je chránená anti- adhéznym filmom.

NOVA- SK MINERAL