Načítávam...

Popis výrobku:

NOVA- SK je adhézna asfaltová hydroizolačná membrána, vyrábaná priemyselne kontinuálnym procesom impregnovania nosnej vložky masou vytvorenou z destilovaného asfaltu, ktorý je modifikovaný termoplasticko- elastomerickými polymérmi poslednej generácie, ktorá dodáva zmesi vysoké technické a adhézne charakteristiky.

Kompozitná nosná vložka, vyrobená z vysoko stabilného netkaného polyesteru je v kombinácii so sklenými vláknami, čo umožňuje dosahovať vysoké mechanické vlastnosti, vysokú rozmerovú stabilitu a elasticitu.

Tvarovanie pásu, rovnosť, rozmerová a povrchová stálosť sa dosahujú listovaním za horúca. Vrchný povrch pásu je potiahnutý tepelne taviteľnou fóliou alebo netkaným polypropylénom a lem pásu je chránený anti- adhéznym filmom. Spodná strana pásu je chránená anti- adhéznym filmom.

NOVA- SK