Načítávam...

Popis výrobku:

NOVAMINERAL PE je plastomericky modifikovaná hydroizolačná membrána (APP), vyrábaná priemyselne procesom impregnovania s hydroizolačnou zmesou vytvorenou z destilovaného asfaltu, ktorý je modifikovaný nasýtenými polyolefinovými polymérmi poslednej generácie, ktorá dodáva zmesi vysoké technické charakteristiky.

Kompozitná nosná vložka vytvorená z vysoko stabilného netkaného polyesteru, kombinovaná so sklenými vláknami umožňuje dosahovať vysoké mechanické vlastnosti, výbornú rozmerovú stálosť, izotropné správanie a elasticitu.

Tvarovanie pásu, rovnosť, rozmerová a povrchová stálosť sa dosahujú listovaním za horúca. Vrchný povrch pásu je pokrytý farebným minerálnym posypom. Spodná strana pásu je potiahnutá tepelne taviteľnou fóliou.

NOVAMINERAL - PE