Načítávam...

Popis výrobku:

NOVAPONTI je plastomericky modifikovaná hydroizolačná membrána (APP), vyrábaná priemyselne kontinuálnym procesom impregnovania nosnej vložky masou vytvorenou z destilovaného asfaltu, ktorý je modifikovaný nasýtenými polyolefinovými elastomérmi poslenej generácie, ktorá dodáva zmesi vysoké technické charakteristiky.

Kompozitná nosná vložka, vyrobená z vysoko stabilného netkaného polyesteru v kombinácii so sklenými vláknami, umožňuje dosahovať vysoké mechanické vlastnosti, vysokú odolnosť voči dierovaniu a elasticitu.

Tvarovanie pásu, rovnosť, rozmerová a povrchová stálosť sa dosahujú listovaním za horúca, pričom je masa v kvapalnom skupenstve. Vrchný povrch pásu je pokrytý anti- adhéznym pieskom amorfnej povahy. Spodná strana pásu je potiahnutá tepelne taviteľným filmom.

NOVAPONTI