Načítávam...

Popis výrobku:

NOVAR-CH je plastomericky modifikovaná hydroizolačná membrána (APP), vyrábaná priemyselne procesom impregnovania nosnej vložky s hydroizolačnou masou vytvorenou z destilovaného asfaltu, ktorý je modifikovaný nasýtenými polymérmi poslednej generácie, ktoré dodávajú zmesi vysoké technické charakteristiky.

Kompozitná nosná vložka je vyrobená z vysoko stabilného netkaného polyesteru, ktorý v kombinácii so sklenými vláknami umožňuje dosahovať vysoké mechanické vlastnosti, rozmerovú stálosť, izotropné správanie a elasticitu.

Tvarovanie pásu, rovnosť, rozmerová a povrchová stálosť sa dosahujú listovaním za horúca. Vrchný povrch pásu je pokrytý anti- adhéznym pieskom amorfnej povahy. Spodná strana pásu je potiahnutá tepelne taviteľným filmom.

NOVAR -CH APP