Načítávam...

Popis výrobku:

POLIBIT MINERAL je plastomericky modifikovaná hydroizolačná membrána (APP), vyrábaná priemyselne procesom impregnovania nosnej vložky s hydroizolačnou zmesou vytvorenou z destilovaného asfaltu, ktorá dodáva zmesi vysoké technické charakteristiky. Kompozitná nosná vložka, vyrobená z vysoko stabilného netkaného polyesteru, v kombinácii so sklenými vláknami umožňuje dosahovať vysoké mechanické vlastnosti, výbornú rozmerovú stálosť a elasticitu.

Tvarovanie pásu, rovnosť, rozmerová a povrchová stálosť sa dosahujú listovaním za horúca. Vrchný povrch pásu je potiahnutý farebným posypom. Spodná strana pásu je potiahnutá tepelne taviteľným filmom.

POLIBIT MINERAL