Načítávam...

Popis výrobku:

NOVA ISOROOF PLUS VV je elastomericky modifikovaná hydroizolačná membrána, vyrábaná priemyselne procesom impregnovania nosnej vložky s hydroizolačnou zmesou vytvorenou z destilovaného asfaltu, ktorá dodáva zmesi vysoké technické charakteristiky.

Tvarovanie pásu, rovnosť, rozmerová a povrchová stálosť sa dosahujú listovaním za horúca. Vrchný povrch pásu je pokrytý anti- adhéznym pieskom amorfnej povahy. Spodná strana pásu je potiahnutá tepelne taviteľnou fóliou.

NOVA ISOROOF PLUS VV